expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

4x4 OFFROAD Arazide YAN GEÇİŞ, Zemin ve Lastik AÇISI Doğrusu Yanlışı #TORK